Červen 2011

Pseudopokusy

30. června 2011 v 22:05 | gukina |  Ostatní
Pseudověda a pavěda jsou označení pro takové druhy znalostí či postupů, které jejich vykonavatelé považují či prohlašují za vědecké a používají k jejich prezentaci vědecký nebo vědecky vypadající jazyk, ale nedodržují přitom základní pravidla vědy (například nemají povahu ověřitelné vědecké metody, teze či teorie nenacházejí potvrzení ve vědeckých výzkumech nebo jsou dokonce v rozporu s pozorováními apod.) Tato označení jsou vnímána jako hanlivá (dehonestující). Předpona pseudo je odvozena z řeckého slova pseudos znamenajícího lež nebo klam. Předpona pa je praslovanského původu a základnímu slovu přidává význam nepravý, podřadný, menší atd.

V podobném významu používal Richard Feynman i pojem kargokultická věda (podle podobnosti s cargo kulty).

Některé z oborů nebo postupů, které jsou některými skupinami (typicky kluby skeptiků nebo obránci paradigmatu vědy založené na důkazech a reprodukovatelných experimentech) označovány za pseudovědecké, mohou být současně jiným skupinami (například představiteli dotčených směrů) označovány například jako alternativní věda, neoficiální věda apod. To však neznamená, že by všechny alternativní nebo obecně nepřijímané vědecké přístupy byly označovány za pseudovědu.

Pseudovědy mají závažné společenské dopady, pokud se jim dostane státní podpory, nemusí jít vždy o zjevnou podporu, jaké se například dostávalo mičurinské biologii za stalinismu. V roce 2010 šlo o podporu grantovou, státní dotace různým pseudovědeckým projektům, přebírání záštit nad akcemi pseudovědců nebo o udělování různých poct lidem, kteří se na šíření nebo podpoře pseudověd podílejí. Specifické problémy vznikají v oblasti alternativní medicíny, pokud dochází na základě pseudovědeckého myšlení k poškozování pacientů.

Kontakt

30. června 2011 v 22:03 | igukina |  Ostatní
Profily: Bravogirl- _Bikby_
Facebook- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000562130848
Kontakty: icq- 452 613 098
fcb : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000562130848
BG : _Bikby_
e-mail: gukina@seznam.cz
bikby@seznma.cz
tydlidum@gmail.cz

Něco o mě

30. června 2011 v 21:56 | gukina |  Moje
Jmenuju se Ivana, a je mi 14 let.
Jsem normální holka, cose ráda baví a nemá ráda nudu, proto se snažím vždy nějak zabavit, ikdyž to někdy nejde :(.....Mám spoustu kamarádů, ale těch, kterým se můžu svěřit je opravdu málo. Za svoji nejlepší kamrádku považuji svoji sestřenku, kterou bych za nic nevyměnila, která mi vymyslela název mého blogu.... :) Když mě něco napdne, tam vám sem něco dopíšu :)